Procedura de achizitie autospeciala

13.11.20

Anunț de participare

La procedura  de achiziție publică de tip CERERE A OFERTELOR DE PREȚURI din 13.11.2020

 

Denumirea autorității contractante: Zona Antreprenoriatului Liber

                                                              ”Expo-Business-Chișinău”

Tip procedură achiziție:                  Cerere a ofertelor de prețuri

Obiectul achiziției:                           autospecială

Autoritatea contractantă invită operatorii economici interesați să participe la procedura privind livrarea/următorului bun:

Bunul și specificațiile tehnice.

   Nr. d/o 

 

      Bunurile 

                              Cantitatea şi locul

                             livrării/prestării lor

 nr. 

 Buc.

     Termenul de               livrare/prestare 

 

 

       1

 

 

 

Autospecială

 

  Tipul de carburant - Motorină

Volum motor - 3,0-3,5;

 Putere –minim 50-60 (c.p.)

 Lungimea auto – maxim  4000 mm;

 Lăţimea – maxim 1800 mm;

 Înălțime 2700 mm

 Greutate 2200 kg

 Numărul cilindri -min 4;

 Transmisie înainte min 10, înapoi min 10;

 Turație nominal 2000-2300 rot.min.;

 

 Dotari minime:

 Cabină cu încălzire;

 

 Garanţie- min 12 luni

  La bord 0 km

 

 

     1

 

Termenul de livrare și locul destinației finale:

15 zile după semnarea contractului. Livrare din contul operatorului economic la sediul autorității contractante.

Documente/cerințe de calificare pentru operatorii economici : 

  1. Oferta de preț (original)
  2. Formular informativ despre ofertant(original)
  3. Garanția pentru ofertă (formularul garanției bancare sau transfer Bancar)
  4. Certificat de atribuire a contului bancar( original)
  5. Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice (copie confirmată prin semnătura și ștampila participantului)
  6. Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere.

Toate actele solicitate vor fi prezentate conform Documentației pentru realizarea achizițiilor publice. 

Informații suplimentare:

Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorității contractante:Zona Antreprenoriatului Liber ”Expo-Business-Chișinău”.

Adresa: Republica Moldova, mun.Chișinău, șos. Muncești, 801.

Tel: Tel: 069912385; 022-35-32-69; 079515079

Email: e-mail: freezone1@list.ru

Numele și funcția persoanei responsabile: Diana Savina; Grigore Luncașu .

Întocmirea ofertelor:

Oferta și documentele de calificare solicitate, întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilate și ștampilate, urmează să fie prezentate pînă la: 20.11.2020 ora 10.00.

Pe adresa: mun.Chișinău, șos.Muncești,801, blocul administrativ,etaj.2.

În cazul prezentării ofertei și documentelor solicitate pe cale electronică, oferta ștampilată și semnată în original, precum și actele de calificare se vor prezenta în termen de 5 zile lucrătoare din data desfășurării procedurii.

Termenul de valabilitate a ofertelor: 7zile. 

Ofertele vor fi deschise în prezența membrilor Grupului de lucru al autorității contractante la: 20.11.2020.

 Pe adresa: Mun.Chișinău, șos.Muncești,801.

Garanție pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în formă de

Garanție bancară

Garanție prin transfer în valoare de 1%.