Aniversarea a 25 de ani de activitate a Zona Antreprenoriatului Liber (ZAL) ,,Expo-Business-Chişinău”

01.07.21

   Zona Antreprenoriatului Liber (ZAL) ,,Expo-Business-Chişinău” este creată prin Legea  nr.625-ХIII din 3 noiembrie 1995 ,,Cu privire la Zona Antreprenoriatului Liber ,,Expo-Business-Chişinău”. A început să funcționeze la 01 iulie 1996 în temeiul HG Nr.350 din 21 iunie 1996 ,,Cu privire la funcționarea Zonei Antreprenoriatului Liber ,,Expo-Business-Chişinău”.

  

   

 

                                       

La aniversarea a 25 ani de activitate fructuoasă și realizări considerabile în domeniul afacerilor, Zona economică liberă ,,Expo-Business-Chişinău”  întrunește un număr de 56 rezidenţi, al cărora capital statutar reprezintă 11 ţări ale lumii. ZAL ,,Expo-Business-Chişinău” este axată actualmente, primordial, pe atragerea investițiilor străine în Republica Moldova și promovarea exportului.  


   

 

      

Zona liberă are locație centrală cu conexiuni de transport excelente, situată în municipiul Chișinău, cu acces direct la autostrada ce leagă cu țările vecine România și Ucraina (100 km spre granița cu România și 230 km spre cea ucraineană) accesul direct la calea ferată - calea ferată traversează teritoriul nostru, la mai puțin de 1 km de Aeroportul Internațional Chișinău, 215 km până la portul internațional Giurgiulești. ZAL ,,Expo-Business-Chişinău” ocupă suprafaţa de 39,0 ha.   

 

 

 

ZAL ,,Expo-Business-Chişinău” oferă potențialilor investitori posibilitatea de a-și desfășura activitatea în cadrul Zonei libere, prin darea în locațiune de terenuri, spații de birouri, depozite, etc.                                

 Deasemenea potențialilor rezidenți le sunt oferite diverse servicii de suport, de la logistică la cel administrativ.                                             

 Pentru rezidenţii ZAL sunt stabilite facilitaţi vamale şi fiscale. Acestea sunt expuse în Legile Republicii Moldova.

   Este relevant de menționat, că experiența acumulată pe parcursul anilor de funcționare a Zonei libere a fost un drum lung, pavat cu diferite provocări și realizări performante. Astăzi s-au împlinit 25 de ani de formare și dezvoltare a Zonei libere, cu multiple încercări, speranțe și realizări. Toate rezultatele obținute au necesitat eforturi și investiții importante. Succesele Zonei libere, dar și îndeplinirea sarcinilor sunt asigurate de oamenii care lucrează în cadrul Administrației, de gradul de responsabilitate, susținerea și contribuția zilnică la activitățile rezidenților Zonei libere în împlementarea proiectelor lor investiționale.                                                                              

   Cu prilejul împlinirii a 25 de ani de activitate a Zonei Antreprenoriatului Liber ,,Expo-Business-Chişinău” Administrația felicită angajații și rezidenții Zonei Libere și dorește sănătate, prosperitate, rezultate performante la realizarea aportului incontestabil la impulsionarea dezvoltării economiei naționale.