ZAL Expo Business Chisinau

   Zona Antreprenoriatului Liber (ZAL)“Expo-Business-Chişinău” este creată prin Legea  nr.625-ХIII din 3 noiembrie 1995 “Cu privire la Zona Antreprenoriatului Liber "Expo-Business-Chişinău", amplasată în capitala ţării - or.Chişinău , ocupă suprafaţa de 23,61 ha. ZAL “Expo-Business-Chişinău” este creată cu scopul atragerii investiţiilor străine şi a tehnologiilor. Termenul funcţionării ei a fost stabilit până în anul 2035.

  În ZAL “Expo-Business-Chişinău” sunt înregistraţi 56 de rezidenţi , capitalul statutar al cărora reprezintă 11 ţări ale lumii. Rezidenţii se ocupă cu producția industrială a mărfurilor de export, a materialelor de construcţie , a vinurilor, divinurilor şi operaţiuni de sortare, marcare, ambalare și alte asemenea operațiuni cu mărfurile tranzitate prin teritoriul vamal al Republicii Moldova.

 Rezidenţi ai zonei libere pot deveni persoanele fizice şi juridice atât ai ţărilor străine , cît şi ai Republicii Moldova. Înregistrarea rezidenţilor se efectuează de către Administraţie pe bază de concurs luându-se în consideraţie volumul şi caracterul investiţiilor , tipul de activitate , direcţiile principale de dezvoltare ale ZAL.

Concursurile sînt anunţate atît din iniţiativa Administraţiei, cît şi în baza propunerilor pretendenţilor. Condiţiile şi ordinea desfăsurării concursurilor sînt aprobate de Guvernul Republicii Moldova.

Pentru rezidenţii ZAL sunt stabilite facilitaţi la regimurile vamale şi fiscale. Acestea sunt expuse în Legile Republicii Moldova.

Legea ”Cu privire la zonele economice libere (nr.440-XV din 27.07.01) acordă rezidenţilor un şir de garanţii. Spre exemplu , în lege este stipulat , că în cazul adoptării unor acte legislative care înrăutăţesc condiţiile de activitate ale rezidenţilor în partea ce se refera la regimurile vamal,fiscal şi alte regimuri,rezidenţii au dreptul , pe parcursul a 10 ani de la data intrării în vigoare a acestor acte legislative , să se conducă de legislaţia Republicii Moldova ce era în vigoare pînă la data punerii în aplicare a noilor legi.

 Organul de administrare al Zonei libere este Administraţia condusă de Administratorul Principal , care se numeste în funcţie de către Guvernul Republicii Moldova. Administratia - reprezentantul statului pe teritoriul Zonei libere - este abilitată cu un şir de imputerniciri în vederea rezolvării tuturor problemelor de dezvoltare economică a Zonei libere.