ZAL„Expo-Business-Chișinău” a fost vizitată de delegația Republicii Tadjichistan

11.12.18

   În cadrul celei de-a 3-a şedinţe a Comisiei interguvernamentale moldo-tadjice de cooperare comercial-economică  și tehnico-științifică, desfășurată între 9-11 decembrie curent la MEI, la data de 11.12.2018 ZALExpo-Business-Chișinău” a fost vizitată de delegația Republicii Tadjichistan:

  -Muminzod Abdulmajid Mubin.- Prim-vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Investiții și Managementul Proprietății de Stat al Republicii Tadjikistan;

  -Faizullo Samadovici Kholboboev -ambasadorul Republicii Tadjikistan în Republica Moldova, cu reşedinţa la Kiev;


  -Kamoliddinzoda Iliosiddin Djamoliddin- viceministru al Ministerului Dezvoltării Economice și Comerțului al Republicii Tadjikistan.

    Deasemenea au participat:

  - colaboratori ai ambasadei Republicii Tadjikistan în Republica Moldova;

  - Dna Tatiana Cerchez și Dl Gheorghe Plămădeală, - reprezentanți ai Direcției Cooperare Internațională a MEI.

   Din partea Administrației ZALExpo-Business-Chișinău” la întrunirea cu delegația Republicii Tadjichistan au participat dl Vitalie Rabovila, Administratorul Principal Interimar al ZALExpo-Business-Chișinău”, cu susținerea organizatorică a specialiștilor Secției Relații cu Rezidenții și Serviciului cancelarie.

   Administratorul Principal al Zonei Libere a prezentat oaspeților informația vizînd factorii şi premisele economice pentru atragerea capitalului și investițiilor străine, dezvoltarea proiectelor investiționale, direcţiile principale ale activității rezidenților, creşterea ponderii activităţii industriale în Zona liberă.

  Totodată membrilor delegației le-a fost prezentată informația despre rezultatele economice obținute de Rezidenți, locurile de muncă create și perspectivele de dezvoltare pentru perioada anilor 2019-2020.

11_12_18

12_12_18 

Administrația Zonei Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chișinău” formează un mediu de afaceri favorabil și atractiv, creează condiţii necesare pentru atragerea investiţiilor şi realizarea proiectelor investiționale.    La data de 11 decembrie 2018 Administrația ZAL ”Expo-Business-Chișinău” a organizat ultimul pentru acest an concurs de  selectare a rezidenților, la care au participat companiile ce au depus cereri pentru a deveni Rezident al Zonei libere și au îndeplinit obligaţiunile de concurs. Comisia de concurs a fost constituită din membrii Administrației Zonei libere, reprezentantul Biroului vamal Centru și reprezentantul MEI. Membrii Comisiei de concurs au examinat pachetele de acte prezentate de participanți, au fost discutate proiectele investiționale. Conform deciziei Comisiei, companiile, care au fost desemnate cîștigătoare a concursului de selectare a rezidenților sînt: 

- „Universalcongrup” SRL; 

- ,,PRO-ISD” SRL .

13_12_18
 

Информация