Anunț de participare la procedura de achiziție publică

26.03.19

Anunț de participare

La procedura de achiziție publică de tip CERERE A OFERTELOR DE PREȚURI din 26.03.2019

 

Denumirea autorității contractante: Zona Antreprenoriatului Liber

  ”Expo-Business-Chișinău”

Tip procedură achiziție:                  Cerere a ofertelor de prețuri

Obiectul achiziției:                            automobil

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați să participe la procedura privind livrarea/următorului bun:

Bunul și specificațiile tehnice.

 

Nr. d/o 

Cod CPV 

Bunurile 

Cantitatea şi locul

livrării/prestării lor

nr. 

 Buc.

Termenul de livrare/prestare 

 

 

       1

 

 

34110000-1

 

 

Autoturism

Numărul de uşi – 5;

 Tipul de carburant - benzină Motorizare (dm3)  2,0-2,5;

Putere –minim 200 (c.p.)

Cutie de viteză – automată;

Lungimea auto – minim 4800 mm;

Lăţimea – minim 1800 mm;

Consum urban – maxim 10.0;

Consum mediu – maxim 8;

 Volumul rezervorului – minim 60L;

Capacitatea portbagaj – minim 500 L;

Dotari minime:

Jante aliaj usor R17-R18 + roată de rezervă de dimensiuni normale;

Scaune şofer si pasager reglabile pe înălţime cu suport lombar;

Oglinzi exterioare încălzite, reglabile electric cu semnalizatoare direcţie integrate;

Blocuri optice spate cu tehnologii LED;

 Calculator de bord;

 Aer conditionat in 2 zone electronic automat;

 Sistem antiblocare frînare ABS;

Sistem control stabilitate ESC;

Sistem control tracțiune ASR

 Radio cu USB si CD MP3 Player navigare

 Airbag-uri şofer şi pasager faţă si laterale;

 Întreruperea automată a alimentării cu combustibil, deblocarea uşilor în caz de accident;

 Geamuri electrice fata/spate;

 Închidere centralizată cu telecomandă;

Faruri anticeaţă fata/spate;

Scaune faţă încălzite;

 Usa portbagaj cu deschidere/inchidere electrica;

 Garanţie 4 ani minimum sau 100000 km

Set 4 roţi metal+capace, cu anvelope de iarnă montate;

La bord 0 km

 

 

     1

 

 

Termenul de livrare și locul destinației finale:

15 zile după semnarea contractului. Livrare din contul operatorului economic la sediul autorității contractante.

 

 

Documente/cerințe de calificare pentru operatorii economici :

 

  1. Oferta de preț (original)
  2. Formular informativ despre ofertant(original)
  3. Garanția pentru ofertă (formularul garanției bancare sau transfer Bancar)
  4. Certificat de atribuire a contului bancar( original)
  5. Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii Extras

din Registrul de Stat al persoanelor juridice (copie confirmată prin semnătura și ștampila participantului)

  1. Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

 

Toate actele solicitate vor fi prezentate conform Documentației pentru realizarea achizițiilor publice.

 

Informații suplimentare:

 

Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu actele de licitație la adresa indicată mai jos:

 

Denumirea autorității contractante:Zona Antreprenoriatului Liber ”Expo-Business-Chișinău”

Adresa: Republica Moldova, mun.Chișinău, șos. Muncești, 801

Tel: Tel: 069912385; 022-35-32-69; 079515079

Email: e-mail: freezone1@list.ru

Numele și funcția persoanei responsabile: Diana Savina; Grigore Luncașu

 

Întocmirea ofertelor:

Oferta și documentele de calificare solicitate, întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilate și ștampilate, urmează să fie prezentate pînă la: 03.04.2019 ora 16.00

Pe adresa: mun.Chișinău, șos.Muncești,801, blocul administrativ,etaj.2

În cazul prezentării ofertei și documentelor solicitate pe cale electronică, oferta ștampilată și semnată în original, precum și actele de calificare se vor prezenta în termen de 5 zile lucrătoare din data desfășurării procedurii.

 

 

Termenul de valabilitate a ofertelor: 7zile

 

Ofertele vor fi deschise în prezența membrilor Grupului de lucru al autorității contractante la: 03.04.2019

 Pe adresa: Mun.Chișinău, șos.Muncești,801

 

Garanție pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în formă de

Garanție bancară

Garanție prin transfer în valoare de 1%

Информация