ACHIZIȚIE SERVICII DE EFECTUARE A AUDITULUI PE ACTIVITATEA ADMINISTRAȚIEI ZONEI ANTREPRENORIATULUI LIBER „EXPO-BUSINESS-CHIȘINĂU„

06.02.19

ACHIZIȚIE SERVICII DE EFECTUARE A AUDITULUI

PE ACTIVITATEA ADI ZONEI ANTREPRENORIATULUI LIBER „EXPO-BUSINESS-CHIȘINĂU„

 

 

 

A N U N Ț

achiziție servicii de efectuare a Auditului

pe activitatea  Administrației Zonei Antreprenoriatului Liber

”Expo-Business-Chișinău” pentru anii 2014-2018

 

Prin prezentul, Administrația Zonei Antreprenoriatului Liber ”Expo-Business-Chișinău”, solicită companiilor specializate înaintarea ofertelor pentru servicii de efectuare a Auditului, pe activitatea Administrației Zonei Antreprenoriatului Liber ”Expo-Business-Chișinău”.

Oferta va conține:

1. Decrierea companiei;

2. Experiența relevantă în domeniu;

3. Copia  Extrasului eliberat de către Agenția Servicii Publice;

4. Oferta de preț în lei MDL;

5. Actul ce atestă dreptul de a presta servicii (Licența de activitate, copia confirmată prin ștampila participantului);

6. Declarația privind conduita etica și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere;

7. Alte informații, considerate relevante de către ofertant.

 

 

Criteriul de atribuire (oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere al calificării personalului participantului și costul serviciilor prestate);

 

Termenul-limită de prezentare a ofertelor pentru servicii – 12 zile (18.02.2019, ora 1600);

 

Ofertele pot fi depuse la sediul Administrației Zonei Antreprenoriatului Liber ”Expo-Business-Chișinău”, pe adresa: mun.Chișinău, șos.Muncești, 801;

e-mail: freezone1@list.ru

 

Persoana de contact: Olga Hariceva, contabil-șef: tel.022-35-31-01

Informație