Zona Antreprenoriatului Liber

    Expo-Business-Chişinău 

           

Tarifele şi plăţile
12.10.16
Tarifele şi plăţile de bază în Zona Antreprenoriatului Liber"Expo-Business-Chişinău".

mai mult

Legea Nr.625-ХIII
12.10.16
Legea Republicii Moldova nr.625-ХIII din 3 noiembrie 1995 “Cu privire la Zona Antreprenoriatului Liber "Expo-Business-Chişinău".

mai mult

Legea Nr.440-ХV
12.10.16
Legea Republicii Moldova nr.440-ХV din 27 iulie 2001 “Cu privire la zonele economice libere”.

mai mult

Regulamentul Zonei
12.10.16
Regulamentul Zonei Antreprenoriatului Liber "Expo-Business-Chişinău".

mai mult

Destinaţia vamală
12.10.16
Destinaţia vamală "Zona Liberă"(Secţiunea 10 a REGULAMENTULUI de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova aprobat prin H O T Ă R Î R EA GUVERNULUI RM nr. 1140 din 02.11.2005

mai mult

Regulamentul cu privire la concursurile
12.10.16
Regulamentul cu privire la concursurile de selectare a rezidenţilor zonelor economice libere.

mai mult

Regulamentul cu privire la eliberarea autorizaţiilor
12.10.16
Regulamentul cu privire la eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea activităţii pe teritoriul Zonei Antreprenoriatului Liber "Expo-Business-Chişinău".

mai mult

Concursuri pentru selectarea rezidenţilor
12.10.16
Concursuri pentru selectarea rezidenţilor zonei economice libere

mai mult

Informatie