Zona Antreprenoriatului Liber

    Expo-Business-Chişinău 

           

Administration

  Organul de administrare al Zonei libere este Admistraţia condusă de

Administratorul Principal, care este desemnat în funcţie de

către Guvernul Republicii Moldova.

                                         

Administrator Principal Interimar 

Veaceslav Nedelea 

tel: +373 (22) 353130


                  Adjunct al Administratorului Principal        Adjunct al Administratorului Principal

                                         Nicolae Calin                                                      Petru Cojocaru

                                   tel.: +373 (22) 353121                                         tel: +373 (22) 353544


                                          Anticamera                                                          Cancelaria 

                                   tel.: +373 (22) 353130                                          tel.: +373 (22) 353389
                                  Fax:  +373 (22) 353138

 

 

Secţia Relaţii cu rezidenţii și analiză economică

Eleonora Politov - specialist principal

tel: +373 (22) 353123

Tudor Şandrovschi  - economist principal

tel.: +373 (22) 353182


Informatie