Administration

  Organul de administrare al Zonei libere este Admistraţia condusă de

Administratorul Principal, care este desemnat în funcţie de

către Guvernul Republicii Moldova.

                                         

Administrator Principal Interimar 

Veaceslav Nedelea 

tel: +373 (22) 353130


Prim Adjunct al  Administratorului Principal   

                                               Veaceslav Rodideal                                                    

                                      tel.: +373 (22) 353121                                         


                                          Anticamera                                                          Cancelaria 

                                   tel.: +373 (22) 353130                                          tel.: +373 (22) 353123
                                  Fax:  +373 (22) 353138

 

 

Secţia Relaţii cu rezidenţii și analiză economică

Veaceslav Bordei - specialist principal

tel: +373 (22) 353182

Eugen Șaran  - specialist principal

tel.: +373 (22) 353182


Informație