Achiziție servicii de elaborare Studiu de Fezabilitate pentru Administrația ZAL ”Expo-Business-Chișinău”

28.01.19

A N U N Ț

achiziție servicii de elaborare Studiu de Fezabilitate

pentru Administrația ZAL ”Expo-Business-Chișinău”

   

Prin prezentul, Administrația Zonei Antreprenorialului Liber ”Expo-Business-Chișinău”, solicită companiilor specializate, înaintarea ofertelor pentru servicii de elaborare a Studiului de Fezabilitate, privind extinderea Zonei libere în municipiul Chișinău.

Oferta va conține:

1)                 Descrierea companiei;

2)                 Experiența relevantă pentru ultimii 4 ani;

3)                 Contacte de referință a cel puțin 2 companii, beneficiare de servicii similare în ultimii 4 ani;

4)                 Copia de pe extrasul eliberat de către Agenția Servicii Publice

5)                 Oferta de preț în EURO sau MDL, cu indicarea conținutului (structurii) Studiului și termenului de realizare;

6)                 Alte informații considerate relevante de către ofertant.

 

Ofertele pot fi depuse la sediul Administrației Zonei Antreprenorialului Liber ”Expo-Business-Chișinău” pe adresa: mun.Chișinău, șos.Muncești, 801.

Termenul limită de depunere a ofertelor este data de 06 februarie 2019, ora 17:00 (ora locală).

Pentru alte informații de precizare, puteți contacta Administrația Zonei Antreprenorialului Liber ”Expo-Business-Chișinău” la nr.069032058; e-mail: freezone1@list.ru

Persoana de contact: Veaceslav Bordei, specialist principal.

Information