Legislation of Moldova on FEZ activity

1. Legea Parlamentului nr.625 din 03.11.1995 ”Cu privire la Administrația Zonei Antreprenoriatului Liber ”Expo-Business-Chișinău” Legea Parlamentului nr.625

2. Legea Parlamentului nr.440 din 27.07.2001 ”Cu privire la zonele economice libere” Legea Parlamentului nr.440

3. Regulamentul Zonei Antreprenoriatului Liber ”Expo-Business-Chișinău” (Hotărîrea Guvernului nr.1557 din 31.12.2002)

4. Regulamentul Zonei Antreprenoriatului Liber ”Expo-Business-Chișinău” (în redacție nouă) și Regulamentul-tip cu privire la organizarea și desfășurarea concursurilor pentru adjudecarea dreptului de rezident al Zonei Antreprenoriatulu Liber (în redacție nouă) (Hotărîrea Guvernului nr.812 din 09.08.2000)

5. Regulamentul cu privire la modul de trecere a frontierei Zonei economice libere (Hotărîrea Guvernului nr.686 din 30 mai 2002)

6. Recugulamentul cu privire la eliberarea Autorizației pentru desfășurarea activității pe teritoriul Zonei libere.

7. Codul Fiscal

8. Codul Vamal

9. Codul civil

T A X E L E
de plată pentru înregistrare și desfășurarea activității
de antreprenoriat

Nr. d/o Denumirea taxelor de plată Cuantumul taxelor și termenii de achitare
1 2 3
1 Taxa de înregistrare a persoanei fizice sau juridice în calitate de rezident al Zonei libere 600 dolari SUA pentru înregistrarea unei personae.
Termenul achitării – pînă la data înregistrării.
2 Taxa de acordare a Autorizației pentru desfășurarea genurilor de activitate 250 dolari SUA pentru fiecare an de activitate desfășurat, conform Autorizației eliberate
Termenul achitării – pînă la data eliberării Autorizației
3 Taxa zonală pentru efectuarea actvității de antreprenoriat pe teritoriul Zonei libere, calculat:  
3.1 din valoarea în vamă a mărfurilor introduce pe teritoriul Zonei libere, pentru tranzitarea ulterioară, prin teritoriul vamal al Republicii Moldova; Lunar – 0,1-0,2 procente (dar nu mai mult de 400 Euro, pentru partida de marfă pe o declarație vamală);
Lunar – 0,05-0,1 procente (dar nu mai mult de 400 Euro, pentru partida de marfă pe o declarație vamală) de la suma ce depășește 100 milioane lei cu acumulare de la începutul anului
3.2 din volumul total al veniturilor din vînzări, altor venituri operaționale, precum și din valoarea în vamă a mărfurilor neincluse în volumul veniturilor din vînzări (fără TVA și accize) scoase din Zona liberă, inclusiv pe teritoriul vamal al Republicii Moldova Trimestrial – 0,5 procente

T A X E L E
pentru înregistrare și desfășurarea activității de antreprenoriat
(pentru rezidenții care implimentează proiecte investiționale deosebit de mari)*

Nr. d/o Denumirea taxei Cuantumulși termenul de achitare a taxei
1 2 3
1 Taxa de participare la Concurs 1000 dolari SUA
Termenul achitării – pînă la data Concursului
2 Taxa de înregistrare a persoanei fizice sau juridice în calitate de resident 600 dolari SUA
Termenul achitării – pînă la data înregistrării
3 Taxa de acordare a Autorizației pentru fiecare gen de activitate în Zona liberă 500 dolari SUA
Termenul achitării – pînă la data eliberării Autorizației
4 Taxa zonală pentru efectuarea activității de producer pe teritoriul Zonei libere Trimestrial – 0,5% (cu posibilitatea de stabilire a unui careva plafon maximal pe an) din volumul total al veniturilor din vînzări și altor venituri operaționale

*Aceste taxe se aplică pentru investitorii ale căror proiecte investiționale sînt destinate producerii industriale a mărfurilor orientate spre export, volumul investițiilor constituie nu mai puțin de 3 mil.dolari SUA și volumul anual al vînzărilor de mărfuri nu mai mic de 300 mil. Lei.

Notă: Plățile estimate în Euro se efectuează în lei, conform cursului valutar oficial la data efectuării plății.


Information