Laws

Tarifele şi plăţile
12.10.16
Tarifele şi plăţile de bază în Zona Antreprenoriatului Liber"Expo-Business-Chişinău".
Legea Nr.625-ХIII
12.10.16
Legea Republicii Moldova nr.625-ХIII din 3 noiembrie 1995 “Cu privire la Zona Antreprenoriatului Liber "Expo-Business-Chişinău".
Law No.440-XV from 27 july, 2001
12.10.16
Law on Free Economic Zones No.440-XV from 27 july, 2001
Regulamentul Zonei
12.10.16
Regulamentul Zonei Antreprenoriatului Liber "Expo-Business-Chişinău".
Destinaţia vamală
12.10.16
Destinaţia vamală "Zona Liberă"(Secţiunea 10 a REGULAMENTULUI de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova aprobat prin H O T Ă R Î R EA GUVERNULUI RM nr. 1140 din 02.11.2005
Regulamentul cu privire la concursurile
12.10.16
Regulamentul cu privire la concursurile de selectare a rezidenţilor zonelor economice libere.

Information