Зона Свободного Предпринимательства

           

Administration

  Organul de administrare al Zonei libere este Admistraţia condusă de

Administratorul Principal, care este desemnat în funcţie de

către Guvernul Republicii Moldova.

                                         

Administrator Principal Interimar 

Veaceslav Nedelea 

tel: +373 (22) 353130


                  Adjunct al Administratorului Principal        Adjunct al Administratorului Principal

                                         Nicolae Calin                                                      Petru Cojocaru

                                   tel.: +373 (22) 353121                                         tel: +373 (22) 353544


                                          Anticamera                                                          Cancelaria 

                                   tel.: +373 (22) 353130                                          tel.: +373 (22) 353389
                                  Fax:  +373 (22) 353138

 

 

Secţia Relaţii cu rezidenţii și analiză economică

Eleonora Politov - specialist principal

tel: +373 (22) 353123

Tudor Şandrovschi  - economist principal

tel.: +373 (22) 353182


Тарифы:

 

Тариф 1
Тариф 2
Тариф 3